Sản phẩm

Máy khoan lỗ nhỏ

K SERIES

 • K1C
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 200 x 300 x 300
  • Kích thước bàn gia công W x D (mm) 250 x 350
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 100
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 810 x 870 x 2015
  Download Catalog
 • K3HS
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 300 x 400 x 300
  • Kích thước bàn gia công W x D (mm) 480 x 790
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 300
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1495 x 1290 x 2150
 • K1BL
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 120 x 150 x 300
  • Kích thước bàn gia công W x D (mm) 200 x 250
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 50
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1600 x 1530 x 2305
 • K3BL
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 300 x 200 x 300
  • Kích thước bàn gia công W x D (mm) 600 x 300
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 300
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1130 x 1645 x 2360