Sản phẩm

Máy in kim loại 3D

Precision Metal 3D Printer

 • OPM250L
  • Kích thước vật thể W×D×H (mm) 250 x 250 x 250
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 260 x 260 x 260
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 100
  • Kích thước máy (không bao gồm thiết bị ngoại vi) W x D x H (mm) 1870 x 2230 x 2200
  Download Catalog
 • OPM350L
  • Kích thước vật thể W×D×H (mm) 350 x 350 x 350
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 360 x 360 x 344
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 300
  • Kích thước máy (không bao gồm thiết bị ngoại vi) W x D x H (mm) 2020 x 2485 x 2220

High-Speed Building Metal 3D Printer

 • LPM325
  • Kích thước vật thể W×D×H (mm) 250 x 250 x 250
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 120
  • Kích thước máy (không bao gồm thiết bị ngoại vi) W x D x H (mm) 1630 x 2525 x 2020
  Download Catalog