Sản phẩm

Máy ép phun nhựa ngang

Mid-Size Machines

 • TR220EH3
  • Lực kẹp tối đa (kN) 2156
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 660 x 610
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 300 / 650
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 5261 x 1641 x 1915
  Download Catalog
 • TR300EH3
  • Lực kẹp tối đa (kN) 2940
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 730 x 660
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 300 / 700
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 6000 x 1660 x 1988
  Download Catalog
 • TR350EH3
  • Lực kẹp tối đa (kN) 3430
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 820 x 820
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 450 / 950
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 6275 x 1760 x 2246
  Download Catalog
 • TR450EH3
  • Lực kẹp tối đa (kN) 4410
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 820 x 820
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 450 / 950
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 6575 x 1760 x 2246
  Download Catalog

GL SERIES

 • GL30
  • Lực kẹp tối đa (kN) 294[392]
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 310 x 310
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 150 / 360
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3150 x 1030 x 1679
  Download Catalog
 • GL60
  • Lực kẹp tối đa (kN) 588
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 360 x 320
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 200 / 390
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3685 x 1094 x 1679
  Download Catalog
 • GL100
  • Lực kẹp tối đa (kN) 980
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 460 x 420
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 250 / 550
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 4030 x 1196 x 1792
  Download Catalog
 • GL150
  • Lực kẹp tối đa (kN) 1472
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 560 x 520
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 250 / 600
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 4400 x 1378 x 1878
  Download Catalog
 • GL200
  • Lực kẹp tối đa (kN) 1960
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 560 x 560
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 300 / 650
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 4505 x 1360 x 1990
  Download Catalog

eV-LINE Small Machines

 • MS50
  • Lực kẹp tối đa (kN) 490
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 360 x 360
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 150 / 350
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3725 x 1155 x 1970.5
  Download Catalog
 • MS100
  • Lực kẹp tối đa (kN) 980
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 460 x 420
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 200 / 450
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 4090 x 1215 x 2084
  Download Catalog
 • MS200
  • Lực kẹp tối đa (kN) 1960
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 560 x 560
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 250 / 550
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 5150 x 1445 x 2307
  Download Catalog