Sản phẩm

Máy ép phun nhựa đứng

Single-action Model

 • TR20EHV
  • Lực kẹp tối đa (kN) 196
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 300 x 260
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 250
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1698 x 1503 x 3018
  Download Catalog
 • TR40EHV
  • Lực kẹp tối đa (kN) 392
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 360 x 360
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 250
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1934 x 1583 x 3402
  Download Catalog
 • TR75EHV
  • Lực kẹp tối đa (kN) 735
  • Khoảng cách thanh nối WxL (mm) 450 x 450
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 250
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2138 x 1811 x 3622
  Download Catalog

Rotary Model

 • TR20VRE
  • Lực kẹp tối đa (kN) 196
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 200
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2090 x 1478 x 2750
  Download Catalog
 • TR40VRE
  • Lực kẹp tối đa (kN) 392
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 200
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2432 x 1345 x 2900
  Download Catalog
 • TR75VRE
  • Lực kẹp tối đa (kN) 735
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 250
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2875 x 1445 x 3123
  Download Catalog
 • TR100VRE
  • Lực kẹp tối đa (kN) 980
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 300
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3095 x 1600 x 3440
  Download Catalog
 • TR150VRE
  • Lực kẹp tối đa (kN) 1470
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 300
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3329 x 1854 x 4217
  Download Catalog
 • TR200VRE
  • Lực kẹp tối đa (kN) 1960
  • Độ dày khuôn tối thiểu/tối đa (mm) 350
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3329 x 1854 x 4267
  Download Catalog