Tin tức

Tin tức 2020 / 11 / 07

WORLD TOUR - SODICK VIỆT NAM

WORLD TOUR - SODICK VIỆT NAM

Hệ thống Sodick phát động chương trình Triển Lãm trực tuyến thay cho JIMTOF 2020.

Chúng tôi –Sodick Việt Nam muốn tự giới thiệu với các bạn thông qua đoạn video ngắn bên dưới.

Hãy chào mừng Sodick World Tour.