Tin tức

Tin tức 2020 / 09 / 08

TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN: DÒNG MÁY ÉP NHỰA V-LINE

TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN: DÒNG MÁY ÉP NHỰA V-LINE

Triển lãm trực tuyến về dòng máy ép nhựa V-LINE.

Ghé thăm tại: https://www.sodick.co.jp/special/WebExhibition_Vline/index_en.html

để xem những thông tin nổi bật của dòng máy này.