Tin tức

2023 / 05 / 20

SODICK - CREATE YOUR FUTURE

SODICK - CREATE YOUR FUTURE

Ngày 20/05/2023 vừa qua, nhằm giới thiệu thêm về công nghệ xoắn dây ở máy cắt dây và V-line ở máy ép nhựa, sodick đã tổ chức một cuộc hội thảo với sự tham gia của khách hàng Nhật Bản và Việt Nam.

Chúng tôi cảm thấy rất vui vì nhận được sự phản hổi tích cực sau buổi hội thảo, không chỉ về công nghệ mà còn mang lại rất nhiều giải pháp cho khách hàng trong tương lai.